Cancellaresca Corsiva – ренесансовият папски шрифт

Шрифтът Канчелареска носи още името Италик (Italic), което разкрива страната на неговия произход. Възникнал в Италия през ранния ренесансов период на 15-ти век, този шрифт е адаптиран от папа Николас 5-ти за нуждите на църковната канцелария, с което шрифтът получава названието Канчелареска, по-точно Cancellaresca Corsiva, което означава също и наклонен. Използван е в архивните и […]

Прочети повече

Старобългарско уставно писмо – красивото книжовно-художествено наследство на предците ни

Над 300 милиона души днес пишат на кирилица и, макар че от 1.01.2007 г. азбуката е една от трите официални за Европейския съюз (заедно с латинската и гръцката), малко европейци знаят къде е изворът на това световно богатство и как са изглеждали първите ръкописни кирилски текстове. Още през втората половина на IX в., когато много […]

Прочети повече

Калиграми – когато думите рисуват

Въпреки че изкуството да се създава изображение чрез красиво изписан текст има древна история, терминът „КАЛИГРАМА“ е сравнително нов и както във всяка история за новаторство и тук са намесени исторически причини,  обстоятелства и един колоритен визионер. Началото на 20 век  е белязано от ново течение в сферата на изкуството – авангардизъм. Ранният авангардизъм се заражда […]

Прочети повече