Приложна калиграфия – курс “Канчелареска”


>  Продължителност Два модула - 12 астрономически часа  в два дни/две последователни недели/
>  Предстоящи дати -  Модул 1 - 24 март ; Модул 2 -  31 март
>  Място на провеждане - Библиотека НЧ "Николай Хайтов", София,  ул. "Юрий Гагарин" № 7/кино Изток/

>  Преподавател: Александър Динчев


Курс канчелареска


Курсът е структуриран върху изучаването на шрифта Cancellaresca Corsiva
Курсът включва една от основните техники на европейската калиграфия - работата с плосък („сечен“) писец. В спокойна и приятна обстановка, ще Ви покажем как красиво да изписвате текстове с подходящите за целта средства.
Занятията са насочени към практическото овладяване и приложение на това изкуство, при изписването на поздравителни картички, покани, послания, книги и документи. Ще Ви запознаем с принципите на калиграфското писане за шрифта Cancellaresca (Italic), които ще прилагате непосредствено в самото занимание.

Програма на курс "Канчелареска":
> Кратко представяне на калиграфията
> Основни средства за калиграфско изписване
> Работно пространство за калиграфско изписване
> Техника на водене на писеца
> Представяне на шрифт „Канчелареска“
> Изписване на буквите от основните групи
> Принципи на оформяне на текст
> Изпълнение на малък личен проект (послание, картичка)
> Разгледайте снимки от курса
> Разгледайте снимки от творчество на наши ученици

> Максимален размер на групата: 10 участници.
> Минимален  размер на групата: 5 участници.

 > Цени:
Цена220 лв с включени материали
Цена с отстъпка за деца, ученици, студенти,групова и семейна отстъпка205 лв
Таксата с отстъпка е и  за преминалите обучението шрифт Старобългарски устав .
В таксата са включени материалите -  калиграфски сет за всеки курсист / шрифтова таблица, перо, перодръжка, туш, тренировъчни листи картон с помощни редове/
За целите на обучението са подсигурени за ползване на място и още тушове, бои, четки, моливи, гуми и др. необходими технически средства.
В допълнение всички преминали курса участници получават достъп до калиграфската ни група във Фейсбук, откъдето могат да изтеглят допълнителни материали - файлове с книги, подлистници и др и да поддържат връзка с преподавателите по всякакви въпроси и затруднения, възникнали по време на последващата им самостоятелна работа.
Записванията са чрез заявка:
- писмено в мейл artmotionstudio84@gmail.com или като попълните формата в нашия сайт
- с тел. обаждане на 0888 530 894
След потвърждение за наличие на свободни места, можете да запазите Вашето чрез заплащане на таксата по банков път.
Краен срок за плащане на таксата - 48 часа преди началото на курса.
При отказ от участие на записания курсист 48 часа и по-малко преди началото на курса, таксата не се възстановява.
При непровеждане на курса по вина на организаторите, цялата такса се възстановява на записания курсист по посочена от него банкова сметка.
Заплащане:
> По банков път:
СТУДИО 84 АРТ ЕНД МОУШЪН ЕООД; Юробанк България АД; IBAN BG52BPBI79401082009901; BIC BPBIBGSF ;Основание за плащане - курс  "Канчелареска"

От блога:
Cancellaresca Corsiva - ренесансовият папски шрифт
Калиграми - когато думите рисуват