Антоанета Кисьова

Антоанета Кисьова
Studio 84 преподаватели
Калиграфия - Старобългарско уставно писмо
Завършила съм "Стенопис" в НХА София. и втора магистратура "Църковна живопис" в АМТИИ Пловдив. От 2005 г. преподавам стенопис, иконопис на бъдещите зографи и им разкривам сакралния момент на това, че писанията ни са въплътеното Слово. Калиграфията ми е голяма слабост - едновременно концентрация и релакс. Тръгна още от учебните занимания в художествената гимназия. Особена любов ми бяха изписаните с перо шрифтове, преминах през поезията и достигнах до изписването на молитвени текстове с орнаментна украса... Словото, изписаното Слово !
 Иконите ми са авторски, с дълбоко проучване на времето и житието на светците и направени при пълно спазване на православния канон.   Работя предимно по поръчка. Имам самостоятелни изложби и участия в много сборни. Освен в страната ни, в храмове и частни домове, мои икони се намират във Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, Флоренция, Бейрут, Швеция, Румъния, Гърция  и др. Стенописите, които рисувам по храмовете са с класическата яйчна темпера или фреско. Владея всички техники  в стенописта, приложими и в съвременното ни битие.
Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code
Our company collects this data to be able to provide services to you. We process this data according to our Privacy Policy. If you consent to our usage of your data, click this checkbox.
Posted in .