Антоанета Кисьова


Завършила съм "Стенопис" в НХА София. и втора магистратура "Църковна живопис" в АМТИИ Пловдив. От 2005 г. преподавам стенопис, иконопис на бъдещите зографи и им разкривам сакралния момент на това, че писанията ни са въплътеното Слово. Калиграфията ми е голяма слабост - едновременно концентрация и релакс. Тръгна още от учебните занимания в художествената гимназия. Особена любов ми бяха изписаните с перо шрифтове, преминах през поезията и достигнах до изписването на молитвени текстове с орнаментна украса... Словото, изписаното Слово !
 Иконите ми са авторски, с дълбоко проучване на времето и житието на светците и направени при пълно спазване на православния канон.   Работя предимно по поръчка. Имам самостоятелни изложби и участия в много сборни. Освен в страната ни, в храмове и частни домове, мои икони се намират във Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, Флоренция, Бейрут, Швеция, Румъния, Гърция  и др. Стенописите, които рисувам по храмовете са с класическата яйчна темпера или фреско. Владея всички техники  в стенописта, приложими и в съвременното ни битие.
> Към курс "Калиграфия - старобългарско уставно писмо"